Oppstart nybegynnere januar 2024

Postet av Tiger Karate Klubb den 18. Des 2023

Lyst til å prøve karatetrening?

Tiger karate klubb er en av Oslos største karateklubber, og holder til på Kjelsås i

Oslo.

Vi starter nye kurs for både barn (fra 2. klasse) og ungdom/voksen (13 år og

eldre) i uke 2 (fra 2. januar).

Karate passer for alle aldre, og er en sosial og effektiv treningsform.

Barnetrening er onsdager kl. 17.00-18.00 ELLER fredager kl. 16.30 – 17.30.

Ungdom/Voksen trener tirsdager kl. 20.10 – 21.30 og torsdager kl. 20.30 –

21.30.


Påmelding: https://www.tigerkarate.no/register/apply/application

BARN melder seg på ENTEN onsdagspartiet eller fredagspartiet. Dette er

separate partier, og man går kun denne dagen frem til man skifter parti (ved

gradering til gult belte).

Vi har løpende påmelding gjennom hele januar, hjertelig velkommen!

Har du spørsmål, send en e-post til: jan@tigerkarate.no
Karate NM 23

Postet av Tiger Karate Klubb den 26. Okt 2023

Fredag 20. oktober dro tre utøvere og to coacher til Vestnes ved Molde for å delta i NM i Karate.

Lørdag morgen var Tigrene klare til dyst. Ida Olafsen startet meget sterkt med å ta seg til superfinalen i Kata kvinner senior, hele 30 tideler foran nest beste utøver i sin pulje og 15 tideler foran nest beste utøver totalt i denne runden. I superfinalen forsvarte hun gullet fra 2022 og ble Norgesmester 2023.

Neste mann ut var William Vambeseth. Med erfaring fra kun to stevner tidligere vant han komfortabelt 7-2 i finalen i kumite (kamp) i herrer junior og ble Norgesmester 2023.

Siste mann ut var Halvor Grønvold, sølvmedaljevinner i Kumite Herrer senior fra 2022. Han avsluttet sine kamper før full tid og vant 10-2 i semifinalen og 8-0 i finalen. Norgesmester 2023.

I alle kampene Tigrene gikk scoret de to poeng i løpet av de førte 2-3 sekundene, noe som er imponerende i seg selv. Utøvere og Coacher er godt fornøyd med resultatet, tre utøvere og tre gull.

Neste år håper vi NM går av stabelen i mer lokale omgivelser slik at vi kan stille med flere utøvere som medalje- og gullkandidater til NM tittel i 2024.
Treningssamling Richard Amos & Yanti Amos, 12-14. April 2024

Postet av Tiger Karate Klubb den 17. Okt 2023

Treningssamling R.Amos (8.dan) og Y.Amos (4.dan).

Påmelding skjer her

Mvh 

Styret
PERSONVERNERKLÆRING

Postet av Tiger Karate Klubb den 14. Jun 2023

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvordan og hvorfor Tiger karateklubb (TKK), samler inn og behandler dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen gjelder for medlemmer, inkludert mindreårige medlemmers foresatte og frivillige inkludert tillitsvalgte, trenere, og andre frivillige.

TKK er ved styrets leder behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av idrettslaget. 

Personvernerklæringen som følger under, inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom idrettslaget og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Hvem vi er

Tiger karateklubb, org.nr: 987552824

Vår nettstedsadresse er: https://www.tigerkarate.no

Vår bruk av personopplysninger

TKK samler inn og behandler personopplysninger for å kunne oppfylle våre plikter overfor medlemmer og frivillige, for å administrere idretten, og oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler hentes i hovedregel fra den registrerte selv via elektroniske registreringsskjema og/eller papirskjemaer.

Utlevering av personopplysninger – Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt og det er bare de i idrettslaget som har et tjenstlig behov for å behandle personopplysningene som vil ha tilgang til dem. 

Opplysninger om deg vil lagres i Idrettens sentrale database, hvor Norges idrettsforbund(NIF), særforbund og kretser har tilgang. For behandlingen av personopplysningene som inngår i idrettens sentrale database foreligger det et felles behandlingsansvar mellom NIF, særforbund og kretser. For å sikre en trygg behandling av personopplysningene, har disse organene opprettet en ordning for å sikre etterlevelse av personvernregelverket. Denne ordningen er nærmere beskrevet i NIFs personvernerklæring.

Personopplysninger kan bli gjort tilgjengelig for tredjepart som hjelper oss med å drifte idrettslaget, eksempelvis den tekniske driften av våre IT- og regnskapssystemer. Når tredjeparter gis tilgang til personopplysninger på denne måten inngås databehandleravtaler slik at vi sikrer at tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

Du kan alltid føle deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere medlemskap eller frivillighet i idrettslaget. Opplysninger vi registrerer er i hovedsak

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Postadresse
 • Kjønn
 • Idrettens personID
 • Familietilknytninger
 • Lisenser/forsikringer
 • Kurs/kompetanse/Grad
 • Roller og verv
 • Fremvist politiattest
 • Status for betalt medlems- og treningsavgift
 • Tilknytning til konkurranseaktivitet. 

Vi kan også behandle personopplysninger som ditt bilde. Dersom det er nødvendig vil også andre personopplysninger kunne registreres, og vi vil i slike tilfeller informere om dette.

I forbindelse med deltakelse i arrangementer der det vil bli servert mat, kan vi samle inn informasjon om allergier og matpreferanser. På trening eller under arrangementer vil det også kunne behandles opplysninger om treningsresultater, prestasjon og progresjon. I noen tilfeller vil slike opplysninger være å regne som særlige kategorier av opplysninger og vi vil kun behandle slike opplysninger i den utstrekning vi har tillatelse til det.

 

Informasjonskapsler

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på vår hjemmeside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil og vår nettside vil alltid spørre din nettleser om å få lagre kapselen på din maskin. Vi gjør dette for at vi skal huske dine handlinger, preferanser og hvor ofte du har vært på vår hjemmeside. Dette gjør det igjen mulig for oss å gi deg som bruker bedre tilgang til ulike funksjoner. Videre bruker vi også informasjonskapsler på sidene våre for at vi skal kunne føre statistikk over hvor ofte vårt nettsted generelt brukes.

Du kan administrere innstillingene for informasjonskapsler i din nettleser.

Grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i idrettslaget er først og fremst medlemsavtalen, men vi henter også inn ditt samtykke for noen av våre behandlinger. Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten.

For enkelte organisatoriske og administrative oppgaver, utover det som er strengt nødvendig for administrering av medlemskap, kan vi behandle dine personopplysninger på bakgrunn av vår berettigede interesse og for statistiske formål. Vi fører blant annet statistikk for å ha oversikt over aktivitet i de enkelte idrettene, noe vi også rapporterer videre til særforbund og NIF. Når vi behandler personopplysninger på andre grunnlag enn medlemsavtalen eller ditt samtykke har vi foretatt en vurdering av om formålet med bruken av dine personopplysninger er forholdsmessig sammenlignet med ditt personvern. Våre berettigede interesser omfatter muligheten til å allokere ressurser etter behov, utvikle tilbud til medlemmene og en god administrering av idretten innenfor idrettslaget.

Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet et gyldig samtykke. Dette gjelder blant annet for de spesielle kategoriene av personopplysninger som vi i noen tilfeller behandler. 

Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene du registrerer lagres på en server hos leverandøren av medlemssystemet, og som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU stater er forpliktet til å møte kravene i personvernforordningen (GDPR) og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern [NB: forutsatt at alle serverne er lokalisert i EU].

Lagring av opplysninger som idretten har et felles ansvar for håndteres av NIF på vegne av idretten. Ytterligere informasjon om dette finnes i personvernerklæringen på www.nif.no.

Idrettslaget sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at vi eksempelvis sletter opplysninger samlet inn for å administrere ditt medlemskap i det du ikke lenger er medlem i Idrettslaget. Opplysninger om medlemmets foresatt vil slettes på samme tidspunkt, med mindre den foresatte er registrert i tilknytning til et annet medlem eller dersom vedkommende har en rolle som frivillig.

Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysninger, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger.

Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Andre opplysninger vil og være nødvendig å beholde av hensyn til forsikringsavtaler. 

Dine rettigheter som registrert

Som registrert har du flere rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. Her får du informasjon om hvilke disse er, og hvordan du kan utøve disse rettighetene overfor idrettslaget i forbindelse med behandling av dine personopplysninger. Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt. Anmodningene kan rettes til styret@tigerkarate.no

 

Innsyn:

 Du kan sende oss en forespørsel om innsyn i vår behandling av dine personopplysninger. I de fleste tilfeller vil opplysningene vi har lagret om deg vises ved innlogging på MinIdrett.

 

Retting:

Dersom du mener opplysningene vi har lagret om deg ikke er riktige (f. eks. epostadresse eller verv) kan du når som helst be om at vi retter dette. Du kan også foreta rettinger ved innlogging på MinIdrett.

 

Protestere

Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger, kan du protestere mot behandlingen.

 

Trekke ditt samtykke:

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om at vi kan lagre og behandle dine personopplysninger, der slikt samtykke er avgitt. Dette gjelder eksempelvis for behandlingen av helseopplysninger eller publisering av bilder.

 

Sletting

Dersom du protesterer mot behandlingen av dine personopplysninger, eller du trekker tilbake ditt samtykke, vil informasjon som vi har lagret om deg vil bli slettet under den forutsetning at vi ikke har annet grunnlag for å beholde disse. Dersom du ønsker dine personopplysninger slettet under andre omstendigheter, kan du enkelt rette en henvendelse til oss om dette.

 

Dataportabilitet:

 Du har rett til å kreve dataportabilitet for opplysninger om deg selv som du har gitt til idrettslaget, og som har behandlingsgrunnlag i samtykke eller avtale. Dette omfatter eksempelvis opplysninger som administreres under ditt medlemskap eller bilder. Dersom du ønsker å utøve din rett til portabilitet vil de aktuelle opplysningene om deg bli sendt deg, eller en tredjepart som du utpeker så fremt dette er teknisk mulig.

Rett til å begrense behandlingen:

Dersom du ønsker at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du be om dette.

 

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Dersom du mener vår behandling av dine personopplysninger skulle være i strid med personvernforordningen, eller personvernregelverket for øvrig, har du rett til å klage på dette til Datatilsynet. Klager kan leveres på deres nettsider; www.datatilsynet.no.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på styret@tigerkarate..o

 

Endringer i vår personvernerklæringen

Vi kan endre på personvernerklæringen fra tid til annen etter eget skjønn. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og en modifisert personvernerklæring har virkning fra revisjonsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen for å være informert om hvordan vi beskytter din informasjon.
Oppstart nybegynnere August 23

Postet av Tiger Karate Klubb den 14. Jun 2023

Lyst til å prøve karatetrening?

Tiger karate klubb er en av Oslos største karateklubb, og holder til på Kjelsås i Oslo. Vi starter nye kurs for både barn (fra 2.klasse) og ungdom/voksem (13 år og eldre) i uke 34 (fra 21.august)

Karate passer for alle aldre, og er en sosial og effektiv treningsform.

Barnetrening er onsdager kl. 17.00-18.00, mens ungdom/voksen trener tirsdager kl. 20.00 – 21.00 og torsdager kl. 20.30 – 21.30.

Påmelding her:

 

Har du spørsmål, send e-post til jan@tigerkarate.no 
Info før sommeren'23

Postet av Tiger Karate Klubb den 19. Mai 2023

Kjære Tiger-medlem,

Nå nærmer det seg raskt sommerferie, men det skjer mye i Tiger før det.

 

Gradering:

Lørdag 10. juni har vi gradering hele dagen fra kl. 10.00 til nærmere kl. 18.00.

Normalt sett er det over 100 små og store Tigre som skal jakte ny beltegrad. Derfor har vi delt dagen inn etter parti/alder, og det er viktig at man melder seg på i forkant. Her er mer informasjon, og lenker til påmelding:

https://tigerkarate.no/next/blog/post/218913/gradering-lordag-10.juni-2023?ispage=true

 

Sommerfest etter gradering:

Umiddelbart etter graderingen (sånn ca. rundt kl. 1830) tenner vi grillen, og åpner opp for Tigers tradisjonelle grillfest.

Dette er for både store og små, og det blir quiz, limbokonkurranse, mat og prat. Alle tar med det de selv vil grille og spise (da får man det man liker), klubben ordner med fint vær og grill (blir det regn, får vi trekke inn).

 

Dugnad i dojo/garderober:

Søndag etter gradering og sommerfest inviterer vi til en liten dugnad i klubben. Det er behov for en grundig vask av dojo og garderober dusj. I tillegg litt annen «forefallende vedlikehold». Håper både aktive medlemmer og foreldre kan avse 2-3 timer denne søndagen. Vi starter kl. 13.00.

Klubben sørger for alt nødvendig utstyr. Vi lager et arrangement i Spond, og oppfordrer alle til å bidra til at vi alle får et godt treningsmiljø!

 

Nye hettejakker og drakter

Etter en periode med «utsolgt» har vi endelig fått nytt lager av svarte Tiger-hettejakker. Nytt er en minste barnestørrelser 6-8 år, ellers har vi kjøpt inn 8-10 år, 10-12 år, 14 år, i tillegg til voksne størrelse (S-M-L-XL-XXL). Om karatedrakten har blitt for liten i løpet av året, så har vi også nå fine drakter, med påtrykket klubbmerke. Disse har vi også i mange størrelser. Tiger-butikken er åpen under graderingen. Om det ikke passer, ta kontakt med oss i styret.

 

Sommerleir Fredrikstad uke 26:

Den årlige sommerleir arrangeres som vanlig fra torsdag til søndag i uke 26 i Fredrikstad. Her er det mulighet til å trene med noen av verdens beste instruktører.

I fjor deltok over 35 Tigre her, Blir vi flere i år? Dette er årets sosiale events der vi trener og finner på ting på ettermiddagene/kveldene som pizza, grilling og fest. Man kan overnatte på hytte og motellrom – førtemann til mølla. Man kan også campe i telt, campingvogn, etc eller kjøre tur/retur.

 

Her finner du mer informasjon om leir og påmelding:

https://www.deltager.no/event/nsf_summercamp_2023_29062023?fbclid=IwAR0zpDg5_46dlh0NcyEu8CA5nufp75wc9T8si3DSZKeek8fZBHyWQUzmnkw#init

 

Trening i sommer

Barne-treningen tar ferie etter graderingen, og vi starter opp igjen den uka skolen starter.

For de andre Tigrene (fra 13 år og eldre) har vi vanlig trening en uke etter gradering (siste dag fredag 16. juni).

Deretter blir det sommertrening en gang i uka, det blir tirsdager kl.1800 til kl. 19.15. Invitasjon kommer i Spond. Viktig at de som ønsker å delta på disse treningene melder seg på så tidlig som mulig, da treningen avlyses dersom ingen er påmeldt.

 

Oppstart august:

For ungdom/voksen (13 år og eldre) starter vanlige treninger mandag 14. august. Barnepartiene starter mandag 21. august.

Kjenner du noen helt nye som har lyst til å prøve karate, starter vi nybegynnerparti både for barn og voksne uke 34. Mer info på hjemmesiden i slutten av mai.

 

Med hilsen

Tiger karate klubb

Styret
Gradering Lørdag 10.juni 2023

Postet av Tiger Karate Klubb den 8. Mai 2023

Lørdag 10. juni er graderingsdag i Tiger karate klubb. I løpet av en lang dag skal godt over 100 tigere i alle alder graderes til en forhåpentlig ny og høyere beltegrad. For å gjøre det mest mulig tidseffektivt, er dagen delt inn gruppevis.

Man må melde seg på i forkant, da det forenkler administrasjonen vesentlig i forhold til navnelister og gruppeinndeling.

Under finner dere lenke til de forskjellige gruppene:


UNGDOM/VOKSNE

Dette er gradering for de som har trent på ungdom/voksenparti i minimum et semester, og fylt 13 år

Sommerleir Norges Shotokanforbund i Fredrikstad

Postet av Tiger Karate Klubb den 6. Mar 2023

NSF summercamp 2023

Norges Shotokan Forbund (NSF) ønsker velkommen til sommerleir 2023 i Fredrikstad.

Vi har den glede av igjen å kunne invitere til ny sommerleir, og gleder oss stort til å se mange karatekas trene sammen igjen under veiledning fra de internasjonalt anerkjente instruktørene Sensei Amos (8. dan), Sensei Trimble (8. dan) og Sensei Price (7. dan).

Samlingen avholdes tradisjonen tro i uke 26 (29.06 - 02.07 2023) i Kongstenshallen, Gamlebyen, Fredrikstad.

Påmelding og mer info herIngen barnetrening i vinterferien (uke 8)

Postet av Tiger Karate Klubb den 26. Jan 2023

Barnepartiene tar vinterferie i uke 8 (20/02 - 24/02). Ungdom- og voksenpartier trener som normalt.
Treningssamling med Richard Amos Sensei (8. Dan) og Yanti Amos Sensei (4. Dan)

Postet av Tiger Karate Klubb den 26. Jan 2023


Påmelding via deltager.no

Tiger Karate Klubb ønsker velkommen til treningshelg med Sensei  Yanti Amos og Sensei Richard Amos. Tiger inviterer medlemmer fra alle klubber til treningssamling i nydelige leide lokaler. Hallen på Rønningen Folkehøyskole er på ca. 1000 m2, så her er god plass til alle. Øktene vil først og fremst rette seg mot ungdom (fra 13+) og voksne - ALLE grader velkomne!


Tiger Karate klubb will welcome you to a gasshuku with Sensei Yanti Amos and Sensei Richard Amos. The training weekend is open for all, but sessions will primarily target youth (from teenager) and adults - ALL grades welcome!

Treningstider/ Sessions:

Friday 24. March:     18.30 – 19.30 Alle grader /All grades: RA
Saturday 25. March10.00 - 11.15 Kyu - grades: RA

10.00 - 11.15 Dan - grades: YA

11.30  - 12.30Dan - grades : RA

11.30  - 12.30Kyu - grades :  YA

12.30 - 15.00LUNCH

15.00 -16.00 Kyu - grades: RA

16.15 -17.15 Dan - grades: RA
Sunday 26. March10.00 -11.00 Yoga - Alle/All : YA

11.15 -12.30 Alle grader /All grades: RA

12.30 - 14.00LUNCH

14.00 -14.30 Alle Grader /All grades : YA (30 min)

14.30 - 15.00 Alle Grader /All grades: RA  (30 min)

Med forbehold om endringer i tidsskjema!

We reserve the right to  make changes to the schedule!

 • Price for all sessions: NOK 750,-
 • Price per day:  
  • Friday NOK 200 ,-
  • Saturday: NOK 350,-
  • Sunday: NOK 350Eksempel Artikkel 3

Postet av Tiger Karate Klubb den 26. Jan 2023

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum
Eksempel Artikkel 2

Postet av Tiger Karate Klubb den 26. Jan 2023

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum