Tiger Karateklubb ble stiftet i 1976 og har i dag over 240 betalende medlemmer, hvorav 70% er gutter og 30% er jenter. Klubben er en solid og veletablert klubb.

Tiger Karateklubb er en klubb med en sterk sosial profil som setter enkeltmennesket i sentrum og fellesskapet svært høyt. Dyktighet, alder eller kjønn spiller ingen rolle. Setter du pris på å treffe hyggelige og interessante mennesker i et positivt miljø, har du din plass i Tiger. Vi avholder faste arrangementer som Julebord/nyttårsfest som er meget populært, sommerfest, høstfest og årets faste sommerleir.

Vi trener Shotokan Karate Do. For oss betyr det at vi trener tradisjonell karate som selvforsvar/kampkunst (Martial Art). Men like viktig er aspektet av selvutvikling, mentalt og fysisk. Fra første stund lærer vi at vårt hovedmål ikke er å overvinne andre motstandere men å vinne over oss selv gjennom å utvikle vår karakter.

Sportslig sett har klubben alltid holdt meget høy standard. Våre aktive utøvere har stadig plassert seg høyt oppe i nasjonale mesterskap og enkelte har også hevdet seg svært godt internasjonalt. Blant våre instruktører er det tidligere landslagsutøvere og medaljegrossister i både nasjonale og internasjonale mesterskap (NM; Nordic, EM etc). Vi ser på det som viktig at våre aktive utøvere får prøvd sine ferdigheter, sitt mot og sin kløkt og gjennom det henter nyttig erfaring til klubben. 

For å videreutvikle sin kompetanse er våre instruktører er jevnlig på samlinger der de får økt sin kunnskap om karate ved å trene sammen med og under høyt graderte instruktører. Vi har også internasjonale instruktører som gjester klubbet et par ganger i året. Slik sørger vi for en stadig utvikling i kunnskap og kompetanse i klubben som også kommer våre yngre utøvere og nybegynnere til gode.

Vi har 2 graderinger i året og graderer vanligvis ikke høyere enn 1. kyu i klubben. Svartbelte graderinger skjer på sommerleiren som avholdes i Fredrikstad i slutten av juni. Klubben har to nybegynnerkurs i året, som starter henholdsvis etter nyttår og etter sommerferien. Ellers har klubben treninger fordelt på 2 partier ( 6.-4. kyu og 3. kyu og oppover). Disse har trening på mandag og onsdag. Ellers er det fellestrening på fredager med fokus på selvforsvar og svartbelte graderinger.

Klubben har også spesialtreninger for kumite (kamp) på tirsdager og kata (mønster) på torsdager. Utover dette har vi innført et par rene konkurransepartier for dem som stiller på stevner.

Vi har egne barnepartier for barn fra 8 – 13 år.

På hovedtreningene instrueres det i vanlig shotokan karate (basic – kata – kumite). I tillegg trener vi noe selvforsvar som er hentet ut av kataene våre. Det blir også hentet selvforsvarsteknikker fra andre stilarter (det kan nevnes at utover shotokan har vi instruktører og utøvere gradert i Shito Ryu, Goju Ryu, Shotokai, Shorin Ryu, Krav Maga, WKF mm), på fredager bruker vi også inspirasjon og teknikker fra andre kampformer som boksing, Muay Thai, Kali, Krav Maga, Ju Jitsu, mm. til å utfylle vår basis fra Shotokan Karate.

Vi tilhører organisasjonsmessig:

Norges Idrettsforbund
Norges Kampsportforbund
Norges Shotokanforbund

Medlemmene er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund mot skader under trening.