Generelt:

I Tiger karateklubb trener vi Shotokan Karate Do. I Shotokan Karate bruker vi hvit karate drakt (dogi), som holdes på plass med et belte (obi). Beltene har forskjellige farger som viser hvilken grad man har og er en indikasjon på den erfaring utøveren har. Beltegradene deles inn i kyu (elevgrad) og dan (instruktørgrad). Man startet med hvitt belte (9.kyu) og beltene blir så gradvis mørkere opp til brunt belte  (3-1.kyu). Når man så graderer sort belte, begynner man på 1.dan (shodan). I World Traditional Karate Organization (WTKO) , som er den organisasjonen Tiger KK tilhører, er 9.dan høyeste grad.


Respekt:

I Tiger Karateklubb følger vi japansk tradisjon og kotyme. Elever bør vise spesiell høflighet og respekt for sine instruktører. Iht japansk kotyme tiltales en instruktør som «sensei». I vestlige klubber er det vanlig å tiltale en instruktør opp til og med 2.dan som «senpai», mens en instruktør 3.dan og opp, samt seniorinstruktører med lang fartstid, som «sensei». Er man usikker, så bruk gjerne «sensei» i høflig tiltale. Høyere graderte og instruktører skal også vise respekt til lavere graderte og har et ansvar for å bidra og hjelpe de med mindre erfaring. Uavhengig av hvilken farge man har på beltet skal man vise gjensidig respekt.

En instruktør bør tiltale andre instruktører som har trent lengre enn seg selv (hvileår ikke medregnet) som sensei, selv om vedkommende nå har en lavere grad.

Ved oppstilling i dojo er det dog vanlig dojo kotyme at man stiller opp ifht grad. Høyeste grad stiller opp til høyre når man står oppstilt mot sensei og «shomen». Har man samme grad stiller man opp etter tidspunktet man oppnådde graden, uavhengig av hvor lenge man har trent eller når man oppnådde tidligere grader. En 4.dan som fks oppnådde graden et år etter en annen utøver med 4.dan stiller da opp nedenfor (til venstre for) denne. Dette gjelder se om han/hun begynte å trene og fks graderte shodan mange år før den andre.

I Tiger Karateklubb følger vi japansk tradisjon og kotyme. Vi bukker når vi går inn i dojo, vi bukker ved treningsens start og slutt, vi bukker til sensei, vi bukker til hverandre når vi trener sammen eller går kamp mot hverandre, og vi starter og avslutter kata med bukk. Utelatelse av bukk i kata = glemt teknikk. Dette gjelder både i konkurranse og under gradering. Bukking har ingen religiøs betydning og er kun et tegn på respekt. Ordet som benyttes når man skal bukke: «rei» betyr også respekt. Et ordtak sier at Budo og karate begynner og ender med respekt: 礼に始まり礼に終わる (Rei ni hajimari, rei ni owaru). I Tiger Karateklubb involverer vi ikke religion i treningen og respekterer at alle medlemmer kan ha sitt eget livvsyn, men vi setter også krav til at de som er medlemmer i klubben følger klubbens regler til høflighet og respekt.

Gradering:

Når utøveren har deltatt på et visst antall treninger siden forrige gradering kan man prøve å gradere seg. Målet med en gradering er å vise overfor et graderingspanel at man har lært og behersker Kihon (basis teknikker), Dachi (stillinger), Kata, Kumite (kamp), Selvforsvar og Bunkai (applikasjoner til kata). Nesten enda viktigere enn å vise teknisk ferdighet er å vise «spirit» og innsatsvilje. Dette er en forutsetning for å kunne bestå en gradering. God spirit og innsatsvilje kan også løfte en gradering til å vippe opp dersom graderingspanelet er i tvil. Er man usikker og nervøs kan det også hjelpe på fokuset ved å gi alt. En gradering krever at man fremviser farlige teknikker med maksimal kraft og innsats. Derfor er det strenge krav til kontroll når man utfører teknikker mot andre. Det er også et krav at alle utøvere viser respekt for hverandre og for de tradisjoner karate representerer.

Dersom man føler man ennå ikke har lært det pensum som kreves, bør man kanskje vurdere å vente til man behersker pensum. Man må gjøre seg fortjent til graden og det kan være lurt å høre med instruktør om man er i tvil. En huskeregel kan dvære at man skal alltid være bedre enn på forrige gradering. Dersom man strøk så må man ha forbedret seg, og dersom man stod så skal man til en ny grad som krever mer. Det gjør ingenting å stå over en gradering, det har alle instruktører gjort på et eller annet tidspunkt. Mange har også ventet flere år mellom gradering til dan grader.

Under graderingen vil en instruktør vise teknikkene som skal utføres. Det er dog hverken instruktørens eller graderingspanelets rolle å følge opp at de graderende viser motivasjon og full innsats. Dette minner man om ved starten av graderingen og etter det er det opp til den enkelte å gjøre sin beste innsats. Gjør man feil i kata får man en ny mulighet til å prøve på nytt og vise at man kan kataen.

Graderingspanelet følger nøye med for å kunne ta en så rettferdig avgjørelse som mulig.

Påmelding:

Påmelding til gradering skjer på deltaker.no. Linker blir publisert på hjemmesiden og facebook gruppen før gradering. Det er viktig at man melder seg opp i tide, i rett gruppe og møter opp til angitt tid. Man må ha betalt treningskontigent og graderingsavgift for å få lov å gradere. Graderingspass deles ut på første gradering man deltar på etter fylte 13 år og medbringes på alle fremtidige graderinger. Graderingsavgift er for tiden 250 kr og betales ved påmelding.  Graderingsavgiften inkluderer diplom og nytt belte ved bestått gradering.

Stryk:

Skulle man gå opp til en gradering og stryke så er det ikke farlig. Man må bruke litt ekstra tid på den aktuelle graden, men det er også en mulighet for læring og til å forbedre det man ikke var god nok på. Man kan dermed totalt sett bli en bedre utøver.  De aller fleste har strøket en eller flere ganger i løpet av sitt karateliv. I det store og hele tar det ca like lang tid for de fleste å gradere til sort belte.


Graderingstidspunkt kyu grader

Kyu gradering foregår to ganger i året, i juni for vår-semesteret, og i desember for høst-semesteret, gitt at ikke utenforliggende faktorer forstyrrer dette (ref. Covid’19 restriksjoner). Man graderer seg til fargebelter (kyu) i Tiger KK.

Graderingstidspunkt dan grader

Tiger KK har forpliktet seg til, som medlem av NSF (Norges Shotokan Forbund), primært å gradere til Dan grader på NSF sommerleiren som avholdes uke 26 hvert år. Sort belte graderinger avholdes en gang i året.  Man må minimum fylle 16 år det året man graderer sort. Det er krav til 1 år og ca 100 treninger mellom brunt og sort. Det er også krav til deltakelse på 2 NSF treningsleirer (eller tilsvarende organisasjon) mellom brunt og sort. En av disse må være sommerleiren man graderer på. For høyere sortbelte grader er kravet 2 treningsleirer per minimumsår (minumsår mellom sortbelte grader tilsvarer graden man skal til, fks 2 år fra 1.dan til 2.dan, 3 år fra 2.dan til 3.dan etc). Dette for at Tiger og NSF ønsker oppslutning på treningssamlinger, samt at man skal skaffe seg mest mulig erfaring og kompetanse. Før man melder seg opp til dan gradering må godkjennes av graderingskomite og fylle inn søknadsskjema og vedlegg som sendes til styret i NSF: https://shotokan-karate.no/dan-graderinger/. Skjema kan sendes til tsteine@no.ibm.com.

Dobbelt gradering

Det gis ikke anledning til å dobbeltgradere (hoppe over belter). Erfaring fra trening, personlig og mental utvikling, samt forståelse for karate er også viktige aspekt, ikke bare teknisk utførelse. Veien blir til mens man går. En ny beltegrad kan være et personlig motiverende element, men skal ikke være et endelig mål i seg selv.

Stripe belter

For barn så bruker vi belte med stripe mellom hver hele grad. Det fordi det tar lengre tid å beherske teknikker på det nivået som kreves for å få høyere (hele) grader og fordi barna også løpende skal kunne gradere seg til nye belter uten å føle at de står stille på en grad. Stripe belter gjelder for barn opp til fylte 13 år, men kan i visse tilfeller også benyttes for ungdom opp t.o.m 14 år.

Man skifter normalt til voksenpart ved fylte 13 år og graderer med dette partiet. Ved skifte av parti fra barn-til voksenparti, må man ha fulgt treningene på dette partiet en sesong (4-6 mnd) for å gradere til helfarget belte, det oppfordres derfor til skifte av parti ved sesongstart.

Spesielle hensyn

Dersom man mener det er spesielle hensyn man mener bør ihensyntas under gradering, fks skade eller handicap, bør man be sin instruktør om å informere graderingspanelet om dette slik at de har mulighet til å ihensynta dette under gradering.

Konkurranse

I fht gradering til fks dan grader kan det likevel være en fordel å ha deltatt på stevner fordi man da får testet seg selv på ulike måter. Det er forøvrig ikke noe krav til utøvere om å delta i konkurranser, men dersom man har lyst så kan man melde seg på de konkurranser som Tiger KK deltar på i løpet av året. Man kontakter da sin instruktør som videreformidler informasjon til konkurransecoachene

Graderingskomité

Graderingkomité består per juni 2022 av to seniorinstruktører fra Tiger karateklubb. Graderingskomitén har tilsammen ca 80 års karatefaglig bakgrunn og 9 dan. De har begge fungert som trenere i mange tiår og har sittet i graderingspanelet i mange år. Begge er medlem av Teknisk Kommité i NSF, noe som sikrer at Tiger KK’s graderinger følger en høy standard. Graderingskomiteen skal definere og kvalitetssikre den karatetekniske standarden i Tiger KK og sørge for at den følger retningslinjene fra Teknisk Komité i NSF. Graderingskomiteen skal gi konstruktiv tilbakemelding til instruktører ifht standarden som utvises på gradering. Graderingskomiteen skal godkjenne graderinger som blir avholdt i Tiger KK og kan delegere graderingsrett ved behov.   

Graderingskomité per 2022 består av:

  • Andreas Evensen. Andreas innehar 5.dan (Godan) i Shotokan. Han har trent karate siden 1988 og graderte Shodan i 1994. Han har vært instruktør i Tiger KK siden 1994, samt instruktør i Trondheim KK i 10 år. Andreas har i tillegg til karate trent fast judo, Aikido og tai chi, og har vært eksponert for et bredt utvalg av kampsporter via deltagelse på multidisiplin-samlinger og faste treningspartnere med bakgrunn fra flere forskjellige karatestilarter / kampkunster. Han har interesse for både tradisjonell kampkunst og konkuranse, og konkurerte aktivt nasjonalt og internasjonalt (i stilarten) i 10+ år i hovedsakelig kumite, men også kata. Andreas sitter i styret i NSF (Norges Shotokan Forbund) og har tidligere vært styreleder i samme forbund. Andreas sitter også i Teknisk Komité i NSF.
  • Trond Erik Steine. Trond Erik innehar 4.dan (Yondan) i Shotokan. Han har trent karate siden 1985 og graderte Shodan i 1990. Trond Erik var på nittitallet hovedinstruktør i Søgne Karateklubb, instruktør i Vågsbygd KK, Kristiansand KK og Mandal KK. Trond Erik begynte i Tiger KK i 2005 og har vært instruktør i Tiger KK siden 2006, samt konkurranseansvarlig kata siden 2007. Som utøver har han vunnet en rekke regional/kretsmesterskap i kumite og kata, blant annet samtlige stevner og sammenlagt seier i regioncupen 3 år på rad. Nasjonalt har han vunnet 5 NM gull, NC gull, NM bronse og internasjonalt sølv i WTKO EM. Som coach for Tiger har han 30+ NM gull, samt to gull i WTKO EM. Trond Erik innehar også Shodan i Shorin Ryu Karate Do, samt instruktørgrad i Krav Maga. Han er interessert i Budo karate, og har trent et bredt utvalg av andre kampkunster. Trond Erik har også vært instruktør i turn og fitness kickboxing.  Trond Erik er styreleder i NSF (Norges Shotokan Forbund) og nesteleder og treneransvarlig i Tiger KK. Trond Erik sitter også i Teknisk Komité i NSF.

Graderingspanel

Graderingspanelet er tilstede under graderingen og vurderer innsatsen under graderingen og avgjør resultatet av til alle utøverne. Graderingspanelet er utpekt av graderingskomitéen og graderer på vegne av Teknisk Komité i NSF (Norges Shotokan Forbund). Deres vurdering er endelig.

Graderingspanelet per 2022 består av:

  • Andreas Evensen 5.dan (Godan), graderingskomité og TK, som nevnt over.
  • Trond Erik Steine 4.dan (Yondan), graderingskomité og TK, som nevnt over.
  • Arnstein Nygård 3.dan (Sandan). Arnstein begynte å trene karate i 1995 i Tiger Karateklubb. Han graderte Shodan i 2006 og har vært trener i klubben siden. Arnstein har konkurrert regionalt og vunnet gull i kata, samt bronse i Kata NM. Arnstein trener også Qi gong og står på snowboard. Tidligere har han drevet med basket og fotball. Som en liten kuriositet kan det nevnes at Arnstein har besøkt og trent kung fu i Shaolin tempelet i Kina.
  • Andre instruktører kan inviteres av Graderingskomiteen etter behov.

Sekretariat / Instruktør:

Graderingspanelet får support av sekretariat som ordner med påmeldinger, betalinger, belter og diplomer samt en instruktør som veileder utøverne under graderingen.

  • Sekretariatet består av Jan Røsholm og  John Olav Olsen. Jan Røsholm innehar 1.dan og er leder i Tiger KK. John Olav Olsen innehar 1.dan og er tidligere nestleder i Tiger KK. Begge har meget lang erfaring fra styreverv i Tiger KK.
  • Instruktør kan variere fra gradering til gradering, også basert på om det er barn eller voksne som graderer. Per 2022 er det Arnstein Nygård som veileder voksne (13+) og Ida Olafsen/Remi Holum som veilder barn (7-12).

Graderingsvedtekter, pensum og krav:

Tiger Graderingspensum kan lastes ned her:


Kort sammenfattet er graderingspensumet som følger:

«WTKO» betyr kihon pensumet som finnes i WTKO graderingsheftet som ligger i dojo, samt de kata og kumite bestemmelsene mm som man kan finne i tabellen under.

Til Dan grader gjelder WTKO pensumet i sin helhet.

Tilskuere

Foreldre/familie kan følge med fra galleriet. Man må være stille og det oppfordres til å slå av ringelyden på telefonene under graderingen. Det er ikke lov å filme eller fotografere barn som graderer, da man da først må innhente samtykke fra alle foreldrene. Grunnet sikkerhetshensyn kan det være maksimalt 20 personer på galleriet. Man kan ellers følge med fra klubbrom eller utenfra via vinduene dersom disse er åpne.

Det er ikke anledning for andre enn dem som graderer å oppholde seg på gulvet i dojo under gradering.

Strømming

Tiger KK har per idag ikke tilbud til å følge med online (zoom  o.l) under gradering. Dette grunnet det ekstraarbeid, tekniske løsninger og samtykke som må innhentes fra deltakere el. foreldre. Retningslinjer fra idrettsforbundet med virkning fra 22.6.22 sier også at man ikke skal strømme fra barne- og ungdomsidrett der det er deltakere under 13 år: 

Tiger Produkter

Under barnegraderingen blir det (som oftest) åpnet for salg av Tiger produkter til foreldre. Det vil da være en person tilstede som kan hjelpe til med salg av produkter. Dette foregår på gangen/styrkerommet. Venstre inngang når man står mot dojo (herreinngang).

Tiger ungdom/voksne kan også kjøpe produkter, men fortrinnsvis under barnegraderingen eller etter endt voksne gradering. Det blir ikke salg under voksengradering.

Spørsmål vedrørende gradering.

Praktiske spørsmål vedr påmelding o.l kan stilles i forkant av gradering til jan@tigerkarate.no