Jan Røsholm

Styrets leder
Tlf: 928 87 000

Trond Erik Steine

Styrets nestleder
Tlf: 415 35 358

John Olav Olsen

Styremedlem
Tlf: 90 09 46 46

Harriet Molven Løkensgård

Styremedlem
Tlf: 412 12 385

Per Eivind Øverås

Styremedlem
Tlf: 977 53 375

Morten Larsen

Styremedlem
Tlf: 997 47 111

Gunnar Bell

Styremedlem
Tlf: 900 66 064