Publisering av bilder og film 

Tiger karateklubb følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer når det gjelder publisering av bilder og film som tas under trening, konkurranser, gradering og andre arrangement i regi av klubben.

Det oppfordres til at bilder av partier, grupper etc tas fra en slik vinkel at identifisering av enkeltpersoner unngås. Dersom noen kan identifiseres, skal samtykke innhentes. Se forøvrig Idrettsforbundets retningslinjer under.

 

Idrettsforbundets retningslinjer:

  1. Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  2. Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.
  3. Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  4. Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.
  5. Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.
  6. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.
  7. Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.